Selexion Clix Demuynck - gebouw
scanners
winkel-1254
winkel-1256
winkel-1258
winkel-1269
winkel-1298
winkel-1304
winkel-1332
winkel-1337
winkel-1345
Mijn bestelling
0 producten
 
Totaal (incl.)
0,00
Naar winkelmand

Disclaimer en privacy

 

DISCLAIMER EN PRIVACY

DISCLAIMER

Deze website is eigendom van Foto Geert Demuynck bvba (maatschappelijke naam), hierna : Selexion Clix Demuynck (handelsnaam)

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: roterijstraat 47-49, 8790 Waregem (België)

Telefoon: 056 60 39 39

Telefax : 056 61 14 87

E-mail: info@demuynck-media.be

Ondernemingsnummer: BE0456.537.626

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten en copyright

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Selexion Clix Demuynck of rechthoudende derden. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële toepassingen op eender welke wijze van de website van Selexion Clix Demuynck is verboden zonder schriftelijke toestemming van Selexion Clix Demuynck. Het is evenzeer verboden om deze informatie electronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het “cache” geheugen van de browser.

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Selexion Clix Demuynck levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Selexion Clix Demuynck de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Selexion Clix Demuynck kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Selexion Clix Demuynck geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Selexion Clix Demuynck kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Selexion Clix Demuynck verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

 

Datum van opstelling : 21 september 2012

 

PRIVACYBELEID


Selexion Clix Demuynck hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Selexion Clix Demuynck zal deze informatie op een veilige manier verwerken en gebruiken. Door gebruik te maken van de website en/of het bestellen van producten via de website accepteert en stemt de klant in met het privacybeleid zoals hieronder omschreven. Selexion Clix Demuynck raadt zijn klanten aan om dit document aandachtig door te nemen.

Selexion Clix Demuynck

Selexion Clix Demuynck” is de handelsnaam voor de onderneming “Foto Geert Demuynck bvba” met maatschapelijk zetel : roterijstraat 47-49 te 8790 Waregem, ingeschreven in de kruispuintbank met ondernemingsnummer BE0456.537.626 Via haar website “www.demuynck-media” biedt zij haar producten online aan.

Verzamelde en verwerkte informatie

Verstrekte of automatisch gegenereerde (persoonlijke) informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer (het verlenen en factureren van onze diensten, behandeling van bestellingen en het informeren van het verloop hiervan, het toezenden van onze nieuwsbrief indien hiervoor aangemeld en om anonieme statistische gegevens op te maken.) De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Selexion Clix Demuynck, roterijstraat 47-49 te 8790 Waregem, info@demuynck-media.be. Selexion Clix Demuynck zal persoonlijke gegevens van de klant niet aan derden verkopen en zal deze enkel aan derden ter beschikking stellen indien zij betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling van de klant (bvb voor levering van het bestelde product.)

Selexion Clix Demuynck gebruikt de verstrekte informatie voor het opstellen van anonieme gebruikersstatistieken en voor de beveiliging van de website.

Beveiliging

Selexion Clix Demuynck heeft verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijzigingen, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies.

Overdracht van de onderneming

Het kan voorkomen dat, bij verdere groei van Selexion Clix Demuynck, één of meerdere onderdelen of volledige activa van de onderneming worden overgedragen aan derden In dat geval kunnen ook de persoonsgegevens van klanten worden overgedragen.

Kennisneming en correctie van uw gegevens

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Selexion Clix Demuynck, roterijstraat 47-49 te 8790 Waregem, info@demuynck-media.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Gegevens van niet-persoonlijke aard

Selexion Clix Demuynck kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Selexion Clix Demuynck-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het mogelijk de Selexion Clix Demuynck-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Verantwoordelijkheid Selexion Clix Demuynck

De website kan hyperlinks bevatten waarmee de website wordt verlaten en waarmee de klant op websites van derde partijen terecht komt. Selexion Clix Demuynck heeft geen zeggenschap heeft over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het is dus mogelijk dat voor deze websites van derden een ander privacybeleid van toepassing is. Het privacybeleid van Selexion Clix Demuynck heeft enkel betrekking op de (persoons) gegevens die via de website zijn verkregen. Selexion Clix Demuynck aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de werking en/of de inhoud van websites van derden.

Minderjarige gebruikers

In principe kan en mag iedereen gebruik maken van de website en producten bestellen. Voor personen jonger dan 16 (zestien) jaar gelden echter wettelijke regels : de klant die nog geen 16 (zestien) jaar is op het ogenblik van bestelling moet toestemming hebben van zijn of haar ouders of voogd voordat hij of zij een bestelling plaatst.

Door gebruik te maken van de website en/of producten te bestellen staat de klant ervoor in dat hij of zij 16 (zestien) jaar of ouder is, dan wel toestemming heeft van zijn of haar ouders of voogd.

Wijzingen van het privacybeleid

Dit privacybeleid kan op elk ogenblik worden gewijzigd. Indien dit gebeurt zal dit duidelijk op de website bekend gemaakt worden.

Meer informatie ?

Indien de klant nog vragen heeft over dit privacybeleid, kan hij zich wenden tot de klantendienst van Selexion Clix Demuynck via email aan info@demuynck-media.be

Datum van opstelling : 21 september 2012

Top